Lesní škola se zrozením nového viru upadla do hybernace. Pokud by jste spolu s námi měli chuť ji ze spánku probrat, dejte nám o sobě vědět :)

Školní rok 2020/2021

Stále přijímáme žáky do první a třetí třídy, po domluvě také děti z vyšších ročníků prvního stupně.

 

Děti jsou v režimu individuálního vzdělávání.

Školné za jeden školní rok činní 73 000,- Kč.
Docházka čtyři dny v týdnu (po-čt) od osmi do patnácti hodin.
Možnost komunitních pátků (společné setkávání dětí nad různými tématy v režii rodičů).

Postupně budeme doplňovat děti do naší malotřídky s předpokládanou kapacitou patnácti dětí. 


Rytmus dne

08:00 - 8:45     Příchod do jurty,volná hra, krátké opakování učiva z předešlého dne u venkovní tabule, příp. snídaně.

08:45 -  9:00    Společné přivítání, sdílení, rozcvička , píseň, říkanka (nástroje, rytmizace).

09:00 -  9:15    Dechové cvičení- artikulace,výslovnost,jazykolamy,dech, rozhýbání zápěstí a prstů.

09:15 - 10:00   Hlavní výukový blok (ČJ a M zasazená do tématu měsíce).

10:00 -10:15    Svačina.

10:15 - 11:00   Druhý výukový blok. 

11:00 - 11:30   Přestávka.

11:30 - 12:30   Psaní a čtení.

12: 30 - 13:15  Oběd.

13:15 - 15:00   Společné opakování a reflexe toho, co jsme daný den dělali, pobyt venku, tvoření z přírodnin, volná hra.

Výukové bloky

Důraz je kladen na individuální vzdělávání žáků dle jejich vlastních potřeb tak, aby nenásilnou a zábavnou formou mohli dosáhnout svého maxima. Ve výuce jsou využívány zejména metody projektového, zážitkového a činnostního vyučování. Učíme se v souvislostech, snažíme se ve výuce zapojovat všechny smysly.

Většinu pomůcek si vyrábějí sami žáci  (matematické divadélko, fazolky, různé přírodniny, apod.). Důraz je kladen také na volný pohyb venku. Umíme využít znalosti o tom, že děti se nejlépe učí ruku v ruce s pohybem těla. 

Škola využívá slovní hodnocení a sebehodnocení žáků. Žáci se učí na základě svého portfolia sami hodnotit svou práci. 

Rytmus týdne

Pondělí až čtvrtek   Hlavní výuka

Pátek          Učení prostřednictvím výletů v režii rodičů. (Prvouka, přírodověda,vlastivěda, vždy dle tématu daného období, doplněná o pokusy, zkoumání našeho bezprostředního okolí. Tématické výlety (divadlo, výstavy, knihovna, apod.), reflexe práce formou dramatické výchovy, intuitivní hry, angličtina 

Zázemí školy

Před nepřízní počasí nás chrání zateplená mongolská jurta, která stojí v krásné zahradě na okraji Dobříše v těsné blízkosti brdských lesů, koní, ovcí, potoka i blízko Farmy jedné ženy, odkud nás každý den zdraví přes údolí oslík Pedro.

Děti jsou zapsané v kmenové škole ZŠ Těptín jako děti na individuálním vzdělávání. Se ZŠ Těptín úzce spolupracujeme, její pedagogové jezdí k nám, takže děti nemusí absolvovat žádné stresující přezkoušení.

IMG_20180223_094619.jpg
IMG_20190130_083448.jpg
IMG_20181231_233125.jpg