PRINCIPY

POBYT V PŘÍRODĚ
 • příroda je pro nás Matkou, darem, lékem, přirozenou inspirací, učitelkou...

 • vážíme si přímých prožitků a vlastních zkušeností v různých denních i ročních dobách (vše plyne, vše se mění, …)

 • díky jemnému naslouchání lesu, větru, slunci, vodě, půdě, rostlinám, kamenům - vnímají naše smysly mnohem intezivněji, co se kolem nás děje, kdy je čas zastavit a naslouchat, kdy je čas být v pohybu

 • nepříjemné emoce, které život občas přináší každému z nás, se v přírodě mnohem rychleji rozpouští, uvolňují a zpracovávají

 • v našich očích je celé tělo zdravější, často nás láka k prozkoumávání všemi smysly – nejen vůněmi, zvuky, hlasy, ale i hmatem, včetně bosých chodidel – tuto skutečnost považujeme za velmi důležitou, neb mimo jiné má uzemňování i pro člověka nesmírný zdravotní význam (Ober C. a kol. Autorů; Uzemnění, Cpress, Brno, 2016)

 

ŽIVOT V SOULADU S PŘIROZENÝMI RYTMY VESMÍRU
 • tak jako se pravidelně střídá den a noc, jaro, léto, podzim, zima, nádech, výdech,

 • bdění a spánek – snažíme se respektovat přirozený běh života během dne, týdne,

 • měsíce a celého roku, včetně přirozeného životního období našich dětí

 

VNITŘNÍ MOTIVACE
 • udržení dětské vnitřní motivaci k poznávání a objevování souvislostí a prozkoumávání života považujeme za velmi cennou hodnotu, snažíme se zachovat co nejvíce prostoru pro náměty a touhy dětí, bez stresujícího hodnocení a pokynů z „pozice moci nadřízeného“

 • snažíme se vytvořit bezpečné podmínky pro objevování kladných i záporných stránek našich každodenních rozhodnutí

 

ZDRAVÉ SEBEHODNOCENÍ
 • umět se vyjádřit, dokázat se ocenit, být v hodnocení sebe sama i ostatních objektivní – vnímáme v tom mnoho životních souvislostí a jednu z podstatných životních dovedností, kterou se snažíme podporovat v každém okamžiku

 

ZDRAVÁ SEBEDŮVĚRA
 • souvisí se zdravým sebehodnocením, jde ruku v ruce s podporujícími principy a metodami, které my, dospělé osoby, ve vystupování s dětmi používáme

 • inspirujeme se především intuitivní pedagogikou (intuitivní pedagogika je směr, který vychází z přesvědčení, že děti se učí nejen ze slov, ale daleko více z činů a vnitřních postojů učitele. Zakladatelkou intuitivní pedagogiky, spolu s Pär Ahlbomem, je švédská autistická psycholožka Iris Johansson. Její žák Dieter Schwartz vede semináře intuitivní pedagogiky i v České republice), waldorfskou pedagogikou, unschoolingem, osobnostmi jakými jsou Naomi Aldort, Peter Gray, John Holt, Rudolf Steiner, apod. 

 

UČENÍ SE V SOUVISLOSTECH
 • podporujeme přímý prožitek, nejlépe v prostředí, které je pro jeho získání přirozené, podporujeme časté výlety a exkurze, setkávání s osobnostmi ve svém oboru, učení se skrz životní příběhy...

Rodiče – děti – průvodkyně/ci = kruh

 • považujeme za důležité a přínosné být a sdílet, tvořit, jednat s rodiči i dětmi v jednom kruhu, všichni si stejně rovni – je stejně důležitý každý z nás, každý je pro náš tým podstatným kamínkem, CESTU KE VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVĚ SI SPOLUVYTVÁŘÍME (ze známé české písničky: „..ten umí to a ten zas tohle..“)

Vztah k sobě a ke světu jako celku

 • „jak nahoře, tak dole“...znělo už v dobách Herma Trismegista, celý Vesmír je v nás, vše souvisí se vším, vnímáme tuto skutečnost a prožíváme ji spolu s dětmi

 

DÍTĚ = OSOBNOST
 • dítě vnímáme jako osobnost již od jeho zrození, snažíme se ponechat mu jeho přirozenou vnitřní motivaci a podpořit jeho vůli k projevování darů, které do života dostalo

  • dítě je především člověk, učiteli jsme si navzájem

  • emoce a jejich prožívání jsou pro nás klíčem k poznání

 • zpracování si emocí zdravou cestou v co nejbližším možném čase vnímáme jako klíč k sobě sama i ke světu kolem nás, klíč, který otevírá mnoho bran

 • snažíme se umožnit dětem jejich prožitek – tak aby byl přínosný pro ně samotné i pro ostatní zúčastněné, včetně dospělých osob