Příspěvky na provoz 
školní rok 2021/2022

Lesní klub vybírá za předškolní vzdělávání žáka příspěvek na provoz, zahrnující pomůcky a další náklady spojené s výukou, ve výši:

  • tři dny v týdnu  4 700,- Kč za každý kalendářní měsíc předmětného školního roku

  • čtyři dny v týdnu 5 400,--Kč za každý kalendářní měsíc předmětného školního roku 

  • pět dní v týdnu 6 100,- Kč za za každý kalendářní měsíc předmětného školního roku

Rozšíření provozu o pátek bude možné v případě minimálně osmi zájemců.

Minimální docházka jsou tři dny v týdnu.

Příspěvek na provoz nezahrnuje náklady na stravu ani náklady spojené s akcemi mimo prostory zázemí lesního klubu, jako jsou např. poplatky za dopravu, vstupné, příp. ubytování a podobné neobvyklé náklady.

 

Příspěvek na provoz je splatný nejpozději 20. den předcházejícího měsíce, počínaje 20.srpnem.

Při podepsání smlouvy o vzdělávání se skládá jistina ve výši dvou měsíčních příspěvku na provoz, která je určena pro pokrytí nákladů v případě předčasného ukončení docházky v průběhu školního roku.

 

​​Pro školní rok 2022/2023 bude příspěvek na provoz zvýšen o 10%.

  • Docházka tři dny 5 170,- Kč 

  • Docházka čtyři dny 5 940,- Kč

  • Docházka pět dní v týdnu 6 820,- Kč

Stravné není součástí příspěvku na provoz.