Příspěvky na provoz 
školní rok 2021/2022

Lesní klub vybírá za předškolní vzdělávání žáka příspěvek na provoz, zahrnující pomůcky a další náklady spojené s výukou, ve výši:

  • tři dny v týdnu  4 700,- Kč za každý kalendářní měsíc předmětného školního roku

  • čtyři dny v týdnu 5 400,--Kč za každý kalendářní měsíc předmětného školního roku 

  • pět dní v týdnu 6 100,- Kč za za každý kalendářní měsíc předmětného školního roku

Rozšíření provozu o čtvrtek a pátek bude možné v případě minimálně pěti zájemců.

Minimální docházka jsou tři dny v týdnu.

Příspěvek na provoz nezahrnuje náklady na stravu ani náklady spojené s akcemi mimo prostory zázemí lesního klubu, jako jsou např. poplatky za dopravu, vstupné, příp. ubytování a podobné neobvyklé náklady.

V této chvíli hledáme vhodného partnera pro dovoz obědů. Obědy se platí zlvášť.

 

Příspěvek na provoz je splatný nejpozději 20. den předcházejícího měsíce, počínaje 20.srpnem.

Při podepsání smlouvy o vzdělávání se skládá jistina ve výši jednoho měsíčního příspěvku na provoz, která je určena pro pokrytí nákladů v případě předčasného ukončení docházky v průběhu školního roku.

 

​​