• Bára

Lesní klub rozšiřuje své služby

Lesní klub Jsem lesem, ve kterém poznávají svět a přírodu v okolí Dobříše, děti od 3 do 6 let rozšiřuje svou nabídku. Podle zájmu jsme připraveni od ledna 2021 rozšířit provoz na čtyři nebo pět dní v týdnu.


Pokud vás naše nabídka zaujala, prosím vyplňte zde předběžný dotazník.


Děkujeme a těšíme se na nové kamarády.


Více než kdy jindy je zřejmé, že pobyt dětí venku přispívá k jejich zdraví, děti jsou pozornější, lépe se soustředí, snáze komunikují, jsou lépe naladěny a mají větší motivaci ke vzdělávání. Důležitou roli samozřejmě hraje také volný pohyb, který je v předškolním věku dětí nenahraditelný.
0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše