Tento výčet je pouze orientační, vycházíme především z aktuálních potřeb dětí. 

8:00 - 8.45

Příchod, pobyt jurtě, volná hra dětí, společné tvoření převážně z přírodnin, v souladu s ročním obdobím.

9:45

Svačina.

10:15

Ranní kruh (venku) - společné přivítání, písničky, říkadla vztahující se k aktuálnímu období.

10:15 - 12:30

Pobyt v přírodě - vzdělávací činnost, volná hra.

12:30 - 13:00

Osobní hygiena, oběd.

13:00 - 14:30

Odpočinek, čtení pohádek vztahujících se k období, zpívání, případně spánek

14:30 - 16:00

Dokončování dopoledního tvoření, odpolední svačina, tvoření, volná hra, pobyt na zahradě

15:30 - 16:00

Vyzvedávání dětí, průvodci opouštějí zázemí školky v 16:00.

Denní rytmus v lesním klubu